“Askerin birinci görevi, Türkiye’yi dış düşmanlarına karşı korumaktır…”


Bakanlar Kurulu Küçülüyor :

Genel Kurmay Başkanlığı, Başbakana bağlı kalmaya devam edecek !

ü  “The military’s number one duty is to protect the country from foreign enemies,”

ü  Turkey’s new Council of Ministers would comprise of 25 members, including the prime minister.

“Yeni Bakanlar Kurulu, Başbakan dahil 25 üyeden oluşacak. Yeni yapıda, 4 başbakan yardımcılığı ve 20 de icracı bakanlık bulunacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı olmak üzere 6 yeni bakanlık kurulacak.”

“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yerine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurulacak. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birleştirilerek Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı oluşturulacak. Mevcut Bakanlıklar ve bakanlar, yeni Hükümet kuruluncaya kadar görevlerini şu andaki haliyle sürdürecekler.”

”Bu kadar çok bakanlığın olması, bakanlıkların siyasi dengeyi sağlamak için ihdas edilmesi, kurumlar arasındaki koordinasyon ve uyumu ciddi şekilde zorlaştırmış, birçok konuda devlet adeta kilitlenmiştir. Bir başbakan olarak hep onu söylüyorum. ‘Size bakan olarak bu kardeşiniz yeter’ diyorum, ‘Biz size gereken hizmeti vereceğiz’ diyorum.”

Amaç verimlilik

Parlamentonun da bu süreçte çok yoğun çalıştırıldığını, yasama ile yürütme arasında tam bir paralellik kurulduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, bugün açıkladığı yeni Bakanlar Kurulu yapısının, ”mevcut aksaklıkları gidermeyi, idarenin çok daha verimli ve hızlı çalışmasını sağlamayı amaçlamadığını” söyledi.

Erdoğan, ”Örneğin, sosyal yardımlar noktasında, birkaç bakanlık uhdesinde birkaç farklı kurum faaliyet gösteriyor” dedi. Bunun da sosyal desteklerin istenilen hız, yaygınlık ve etkinlikte ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında kimi zaman sorunların oluşmasına sebep olabildiğini belirten Erdoğan, ”İşte bu ve buna benzer mevcut sorunları aşmak amacıyla yeni bir yapılanmaya gittik. Bu yeni yapılanmadaki bir diğer gayemiz de 2023 hedeflerimiz. Türkiye’yi, dünyanın en büyük ilk 10 ülkesinden biri yapmak amacıyla, bazı alanlara daha fazla ağırlık verecek bir yapı tasarladık. Örneğin, 500 milyar dolar ihracat hedefimizi gözeterek, sadece dış ticarete odaklı bir icracı bakanlık ihdas ettik” diye konuştu.

YENİ BAKANLIKLAR

Başbakan, 2, 3, 4 ve 5, dört adet başbakan yardımcısı.
6. Adalet Bakanlığı.
7. Yeni kurduğumuz bir bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı. Biz muhafazakar demokrat bir partiyiz öyleyse aile yapımızı güçlendirmemiz lazım…
8. Yeni bir bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığı.
9. Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın yerine oluşturduğumuz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Bilimi bu noktada üstlenecek, bütün kurumları bir bakanlık çatısı altında toplayacak, sanayi ve teknoloji ile de iç içe olacağı için teori ve pratiği iç içe bulunduracak bir bakanlık…
10. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
11. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığımızı birleştirdik: Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı yaptık. Buradaki ana hedef, çevreyi, ormanda zengin ülkeyiz, daha da güçlendirmemiz lazım. Bir de şehircilik ki büyük önem arz ediyor. Ulusal programların kontrol altında tutulmasından, bu kentleşmenin, yapılaşmanın merkezden de takip etmenin bu bakanlık ile bir koordinasyona ihtiyaç var, bu adımı da bu şekilde atalım istiyoruz.
12. Dışişleri Bakanlığı.
13. Yine yeni bir bakanlık: Ekonomi Bakanlığı.
14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
15. Yeni bir bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı.
16. Tarım ve Köyişleri Bakanlığımızın yerini alacak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
17. Yeni bir bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı. Sanayi Bakanlığından ticareti alıyoruz…
18. İçişleri Bakanlığı.
19. Yeni bir bakanlık: Kalkınma Bakanlığı. Adalet ve Kalkınma Partisi olmamız hasebiyle…
20. Kültür ve Turizm Bakanlığı
21. Maliye Bakanlığı
22. Milli Eğitim Bakanlığı
23. Milli Savunma Bakanlığı.
24. Sağlık Bakanlığı.
25. Ulaştırma Bakanlığı.

8 Bakanlık kaldırıldı, 6 yeni bakanlık ihdas ediliyor

Böylece, 8 devlet bakanlığını kaldırdıklarını, artık devlet bakanlığı olmayacağını, 6 yeni bakanlık ihdas ettiklerini dile getiren Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti:

”Bunlar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı.

2 bakanlığı birleştirip tek bakanlık yaptık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığını birleştirip, Çevre, Orman ve Şehircilik Bakanlığı’nı kurduk.

2 bakanlığı dönüştürdük: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı oldu.”

Başbakan yardımcılarının görev alanların nasıl belirlenecek ?

”4 tane başbakan yardımcılığına bağlı olan bütün birimleri genelgelerle Başbakan verebilecek. 12 Haziran’dan sonra genelgelerle şu başbakan yardımcısına şu müsteşarlık, şu başkanlık bağlıdır dersiniz. Aynı şekilde bunlar o zaman belirlenir. Hepsi de o zaman açıklanacak. Bağımsız kurullar var, bankalar var, bunlar kimlere bağlı olacak, hepsi o zaman belirlenecek ve açıklanacak”

Hazine Müsteşarlığı, başbakan yardımcısında mı kalacak?

Şu andaki düşüncemiz o. Ustalık dönemi için yetkisini tam manasıyla aldığımızda düşüncemiz, hazırlığımız o yönde.

Bakan yardımcıları nasıl atanacak ?

Tabi ki bu üçlü kararname… İlgili bakan, başbakan aramızda görüşmeyi yaptıktan sonra tabii ki bu Cumhurbaşkanının onayına gidecek. Üniversite mezunu şartı yok. İlkokul mezunu da bakan yardımcısı olabilecek. Aslolan burada, kendini gerçekten piyasalarda ispat etmiş, çok başarılı, mesela Türkiye’de öyle işadamları var ki bakıyorsun ilkokul, ortaokul mezunu. Yabancı dili yok ama başarılı. Rahmetli Sakıp Ağa’nın durumunu düşünün. Vehbi Koç’un durumunu düşünün. Bunlar üniversite mezunu değillerdi ama Türkiye’nin bir, iki numarasıydı. Hatta öyle zamanlar oldu ki bunlar vali olmaz mı, büyükelçi olmaz mı diye tartışılmıştır. Dolayısıyla bu şeklide başarılı birçok insanlar olabilir. Bunlar, gerek bakanların gerek başbakanın müşterek değerlendirmeleri sonucu cumhurbaşkanına takdim edilecektir. Bakan yardımcıları  hükümetle gelip, hükümetle gidecek.Başmüşavir ve müşavirler hükümetle gelip gitmiyorlar, bunlar devletin yüksek düzeyli memurlarıdırlar. Bakan yardımcıları siyasi müsteşar görevi yapacaklar. Mevcut müsteşarlar ise idari görevleri yürütecekler. Bakan yardımcıları, bakanının elini rahatlatacak, ancak bakan vekalet bırakmak durumunda kaldığında, bakan yardımcısına değil, bir başka bakana bırakabilecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasındaki fark

Gümrük Bakanlığını, yurt içine giren, çıkan bunların bütün takibi noktasında görev alıyor. Daha çok bu takiptir, güvenliktir mallarla ilgili. Bütün bunların kontrolü onlardan geçer. Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki o Ticaret Bakanlığının içindeki ne ise ki bunlar tamamen iç ticarettir, dış ticaret ile bunun hiç alakası yok, bu iç ticarete yönelik bütün çerçevesini şimdi Gümrük ve Ticaret Bakanı takip edecek. Somut konuşuyorum; şu anda Nihat Bey’in (Nihat Ergün) Sanayi ve Ticaret Bakanlığındaki işlevi neyse onu şu andaki Hayati Bey’e (Hayati Yazıcı) devretmiş oluyoruz.

Ekonomi Bakanlığı ise alışılmış, düşünülen değil. Çünkü bakıyorsunuz dünyada ekonomi denilince bununla ilgili birçok kişi konuşabiliyor. Gümrük, ticaret bunların da ekonomi ile bağı var. Bilim, sanayi, teknoloji bunun da ekonomi ile bağı var. Biz bunu bu dönemde ne yapmıştık? Benim bir başbakan yardımcısı arkadaşım Sayın Babacan, bunların aynı zamanda fiili olarak, yasal değil fiili olarak koordinasyonunu yapıyordu Hükümet içerisinde. Bu, bizim iktidarımızın ustalık döneminde de inşallah milletimiz bize bu yetkiyi vermesi halinde aynı şekilde devam edecektir. Peki Ekonomi Bakanımız nereye yüklenecek? Ekonomi Bakanımız, ağırlıklı olarak yükleneceği alan ithalat, ihracat, daha çok ihracat. Hazineden bir iki birim de bu bakanlığa katılmak suretiyle ithalat ve ihracatla ilgili ulusal veya uluslararası yatırımcıların da Türkiye’ye teşvikine bir zemin hazırlayalım istiyoruz. Çünkü ciddi bir sıçrama yapmamız lazım. Bizim daha önceki 132 milyar doları süratle aşmamız, 2023 için 500 milyar dolar hedefine süratle ulaşmamız lazım.

Kaynak ve resim.

%d bloggers like this: