Lübnan : Yakın bir “çıkış” yolu gözükmüyor…“Lübnan’da, Lübnanlıların birlikte, devamlı ve adil bir çıkışın bulunmadığı sürece çelişkiler devam edecek…”


©Ataman Aksoyek


Mağrip ve Maşrek’te olanlar için medya genelde başlangıç noktası olarak Tunus’u almakta. Bana kalsa, rüzgar Lübnan’da değişti. ABD ve İsrail’in ortak Ortadoğu düzenlemeleri Lübnan’da durakladı. Değişiklik rüzgarları Lübnan’da başladı. Lübnan’da örgütlü, ne yapacağını bilen bir muhalefet olduğu için gelişmeler başarılı olmuşa benziyor ama Arap dünyasının gidişatının ne istikamette olacağı Mısır’da açıklık kazanacağı da başka bir gerçek. ABD ve müttefikleri Mısır’ın etkinliklerini, kontrollerini kaybetmeye razı olmayacaktırlar. Büyük bir olasılıkla çatışmaları zamana yayıp, bir şekliyle istedikleri bir düzeyde yeni bir yönetim kuracaklardır. Batı dünyası, Mısır’da kişilerden vazgeçebilir ama Mısırdan vazgeçemez diye düşünüyorum.(*)


Lübnan’ın Ortadoğu ve Arap dünyasında jeopolik olarak özel bir yerinin olduğu kanısındayım. Dış etkilerin bütün gücüyle abandığı bu coğrafyada iç dinamikler kendi koşullarını hakim kılmaya çalışıyor ve Batı medyasının kaynaklarından beslenen olaylara yanlı bakan medyamız Lübnan olaylarına hep şartlanmış olarak yaklaşıyor ve yazıyor. Daha evvel de aynı sebepten yine Lübnan üzerine, aynı rahatsızlıkla düşüncelerimi sizlerle paylaşmıştım. Burada da, güncel bilgileri, yaşananlara başka bir açıdan bakabilmek için aktarmaya çalışacağım. Yazıyı uzatmamak ve tekrarlardan kaçınmak için de, gerekseyenlere, eski yazılarımın adresleri vermek istiyorum.


( Analizin tamamı )

%d bloggers like this: