Olmuyorsa zorlamayacak(mış)sın…


Düş uykudan sonra gelir (miş)…

Olsun istersin…

Hatta olsun diye yapılması gerekenden daha da fazla üstelersin.

Aşktır ; değer verirsin, ödün verirsin, sevgiden de öte saygı gösterirsin, olmayacak kaç şey varsa bir araya bile getirirsin… 

Bakarsın, ne anlattığını anlayabilmiş; ne de çözüm için bi’şeyler yapma gayretinde.

Continue reading

Pîr Sultan´a Selâm olsun…


“Söyleyene bakma, söyletene bak”

Şu kanlı zalımın ettiği işler
Garip bülbül gibi zaralar beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun birtek fiskesi bile paralar beni
Dar günümde dost düşmanım bel´oldu
On derdim var idi şimdi el´oldu
Ecel kemendini taktı boynuma
Gerek asa gerek vuralar beni
Pîr Sultan Abdal´ım can göğe ağmaz
Haktan emr´olmazsa ırahmet yağmaz

***

Continue reading

“Uyan gözlerim gafletten uyan, Uyan uykusu çok gözlerim uyan!”


İBN RÜŞT PEKİN OPERASI’NDA :

Kültürler arası iletişimin kimi zaman ne kadar çetrefilli olabileceğini hiç düşündünüz mü ?

Gönderen :© Zafer Karadağ

 

 

 

 

Yayına hazırlayan : Özcan Buze


Arjantinli yazar Jorge Luis Borges’in “Ölüm ve Pusula” adlı kitabında “Averroes’in Arayışı” başlıklı bir öyküsü vardır. Tarihin iki farklı döneminde ve iki farklı kültür ikliminde yaşamış iki büyük filozofun, entelektüel varlıklarıyla buluştuğu bu öyküde, kültürler arası iletişimin kimi zaman ne kadar çetrefilli olabileceği parlak bir şekilde sergilenir. Continue reading

AB, ABD karşısında sessiz kalan Başbakan Orta Doğu’da aslan, sultan kesiliyor…


“Taviz bu dönemde başarı, teslimiyet zafer, kriz fırsat olarak değerlendirilmektedir…”

Ne yazık ki uzun bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’ni sindirme ve hırpalama sürecinin işlediği ortadadır.Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletimiz nezdinde zor duruma düşürülmesine, fesadın ve fitnenin AKP ikmalli taarruzuyla sırtının yere getirilmesi için pusuda bekleyenlere asla izin ve fırsat vermeyeceğiz.Sahip oldukları vatan sevgisi ve millet aşkıyla, bölücü hainlerle mücadele eden, birliğimiz ve bütünlüğümüz için gece-gündüz çaba gösteren ve görevini yaparken birçok şehit veren ordumuzun, mütecaviz girişimlerle etkisiz ve aciz bir pozisyona sürüklemesinin hesabını bu iktidardan sormaya kararlıyız ve ihanete kol kanat gerip, Mehmetçiği darbeciymiş gibi gösterenlere mutlaka şamarı indireceğiz. Continue reading

Turkish PM Erdogan criticizes EU : AB 50 yıldır ipe un serdi sermeyi de sürdürüyor !


“AB İpe Un Sermeye Devam Ediyor”

Croatia’s Prime Minister Jadranka Kosor  and her Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan
“Avrupa Birliği müzakere süreci ile ilgili olarak ”Ortalama 50 yıl gibi bir zaman geçti. Bu 50 yıllık zaman içerisinde çok farklı bahanelerle, hep Avrupa Birliği ipe un serdi, hala da ipe un sermeye devam ediyor”

Turkey, Croatia agree to boost economic relations

“We agreed to raise our trade volume to one billion euros by the end of 2013,”

Erdogan creates Turkish Pentagon Continue reading

Intercultural dialogue and fight against discrimination : European perspective from Turkey…


Encounter “Intercultural dialogue and fight against discrimination: media crossed reports: a European perspective from Turkey”

Uluslararası Hoşgörü Günü: Ahmet Davutoglu’nun beyanıFighting discrimination and promoting intercultural dialogue is a collective responsibility but it is also down to individuals. That is the message of the Council of Europe’s “Speak out against discrimination” campaign.And since the media and media professionals have a major role to play in combating discrimination and encouraging intercultural dialogue, the Council of Europe has sought to involve all the media industry’s players (publishers, regulators etc) and have them debate and propose solutions for promoting a culture of tolerance and mutual understanding, bearing in mind the media’s contribution to informing the public and forming opinion.” Continue reading

“Türkiye Avrupalıdır.”


“Türkiye’nin Avrupalı olup olmadığı tartışması sona ermiştir”

Interview with Ahmet Davutoğlu, Chairman of the Committee of Ministers

Interview d’Ahmet Davutoğlu, Président du Comité des Ministres

“İki Türkün bu organizasyonun başında olması Türk olarak bizi gururlandırır. Sn. Çavuşoğlu da benim çok eski dostumdur.  Ancak biz tabii burada çalışırken Avrupalı kimliğimizle çalışıyoruz ve Avrupa kıtasının geleceğiyle ilgili faaliyet gösteriyoruz.  Ayrıca iki türkün buradaki varlığı görünürlük bakımından yeterli mesajı içeriyor. Bu mesaj şudur: Türkiye Avrupalıdır. Avrupa’nın en köklü kurumu da Türkiye’nin katkısıyla zenginleşir.  Türkiye gibi köklü demokrasi geleneği olan, çok kültürlülüğü bütün tarih boyunca yaşamış bir ülkenin bu görevleri üstlenmesi birçok konunun doğru anlaşılmasına ve doğru çözümler üretilmesine de katkıda bulunacaktır.” Continue reading

Fin de la visite : Swiss – Turkish Cleantech Forum. – “Türkiye ile İsviçre Temiz Enerjide İş Birliği Yapabilir”


“Türkiye ile İsviçre Temiz Enerjide İş Birliği Yapabilir”

Swiss – Turkish Cleantech Forum.

 

Gül wants more Swiss investment in Turkey

Cumhurbaşkanı Gül, enerjinin tutarlı ve faydalı bir biçimde kullanımının önemine de değinerek, “Geriye dönüştürülebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi bu bağlamda önem arz etmektedir” dedi. Enerji üretiminde, rüzgâr enerjisinin payının kısıtlı olduğunu, ancak gelecekte artmasının beklendiğini de kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, “Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığı zaman Türkiye’nin geriye dönüşebilir enerji üretme oranı yüksektir” dedi.

İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard yaptığı konuşmada, Türkiye, Hindistan, Çin gibi ülkelerin büyüme oranının çok yüksek olduğunu, dünyada büyüyen ve gelişen ülkelerde enerji kaynaklarının kullanımının öneminin arttığını vurguladı. Leuthard, rezervlerin azalmasıyla birlikte enerjinin maliyetinin de artacağını belirtti. Teknoloji ve kaynakların kullanımı konusunda maliyetlerin artışı nedeniyle de ”parası olanın” enerjiye ulaşabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Leuthard, bunun da önemli bir sorun olarak ülkelerin önünde durduğunu söyledi. Continue reading

“The Armenian genocide” : books for Young Adults…


“Unfortunately, most Americans do not know the real story of the Turks”

The reason for the uprisings and revolts was the West’s support given to the Armenian revolutionaries to establish a state of their own on lands where they were never the majority for their own benefit.

For the sake of children and their children, please write the truth about one of the greatest tragedies of human history that took place in Anatolia due to misguided individuals who wanted to see Ottoman Empire to be demised. Please be truthful to yourself. Continue reading

U.S.State Dept : Background Note on Greece


Official Name: Hellenic Republic

People
Population (2010 est.): 11,295,002. (Legal immigrants make up approximately 6.95% of the population.)
Population growth rate (2010 estimated): 0.1%.
Languages: Greek 99% (official), Turkish, Continue reading

La Turquie est-elle vraiment démilitarisée ? – Türkiye gerçekten demilitarize oluyor mu?


Türkiye’de militarizm üzerine iki kitabın yayını dolayısıyla

 

Français:

La Turquie est-elle vraiment démilitarisée ?

Konferans

Türkiye gerçekten

demilitarize oluyor mu? Continue reading

“Katile Katil Diyecek, Katilden Yaptıklarının Hesabını da soracağız” ( TR – FR – EN)


“İsrail belirsizlikler ülkesi. Ne zaman ne yapacağı belli değil”

 “Will they practice piracy in the Mediterranean Sea, international terrorism and kill nine Turks heading to Gaza, and then ask us to keep silent? We will not remain silent, and we will say that we are with justice.

Hoşgeldin M. Erdogan… Mais…

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ”İsrail belirsizlikler ülkesi. Ne zaman ne yapacağı belli değil” dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Lübnan’ın huzur, istikrar ve refahı için büyük bir beklenti içerisinde olduğunu belirterek, Continue reading

President Gül’s visit to Swiss Confederation…(TR – EN – FR)« 
Türkiye ve İsviçre, insancıl faaliyetlerin temellerinin atılmasına öncülük etmiş iki ülkedir… »

Swiss President: We want Armenian-Turkish normalization process to continue

President Gül : “It is evident that these subjects are not easily resolved,”

French & English news, releases and other commentaries below…

“Cumhurbaşkanı Gül, İsviçre’de yaşayan ve nüfusu 120 bini aşan Türk toplumunun iki ülke arasındaki iş birliğinin çeşitlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu, aynı zamanda toplumsal ve kültürel anlamda da bir dostluk köprüsü teşkil ettiğini söyledi. İsviçre’de yaşayan Türk vatandaşlarının, Türk ve İsviçre halkları arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörünün geliştirilmesi bakımından önemli bir unsur olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, “Bu önemli potansiyeli değerlendirerek eğitim ve kültür alanında ülkelerimiz arasında yeni iş birliği mekanizmaları oluşturabiliriz” dedi. Continue reading

NATO Summit : Reactions continues…Turkey has no real alternative to Europe…


President Obama Pardons  Turkey :

The Turkey Behind the Turkey

Leaning to the east, Turkey must still look west

The harsh truth is that Turkey has no real alternative to Europe, as Mr Erdogan and his colleagues will discover in 2011. The appeal of more expansive trade with Syria and Iraq, of being lionised in the Arab streets for bad-mouthing Israel and of playing great-power energy politics with Russia will quickly fade. Europe still accounts for around half of Turkish trade. And anybody who wants to reform and modernise Turkey has to look forward to a liberal, democratic Europe and not backward to a sclerotic, undemocratic Middle East. Continue reading

Türkiye AB’nin mevcut sorunlarından sorumlu değidir – Turkey is not responsible for the actual problems of the EU – la Turquie n’est pas responsable des problèmes actuels de l’UE…


AB’ye bir mesaj:

Siz Türkiye’yi hak etmiyorsunuz, ama dünya AB üyesi bir Türkiye’ye ihtiyacı var

Français.

English.

Türkiye ile ilgili herhangi bir pozitif enformasyon tolere edilmiyor. Bu nefrete dayalı apaçık Türk karşıtı propagandasına rağmen, inanıyorum ki çok güzel Türk dilimiz resmi bir AB dili olmalıdır, çünkü dünya bir AB üyesi Türkiye’yi hak ediyordur.

Başka bir pozitif yan da var şu ki Türkiye bir AB üyesi olduğu zaman vereceği en güzel hediye kültürüdür, çünkü Türk kültürü çok zengin. Ümit verici ve simgesel bir katılım olacaktır.

Atatürk bugün ne karar verirdi ise bunu hiç bir zaman bilemeyeceğiz (zaten hâlâ yaşasaydı, Türkiye çoktan beri büyük bir dünya gücü olmuştu). Fakat belki de gururumuzu yenmek gerekmeli ve Atatürk’ün başladığının peşinden koşulmalı: belki Atatürk’ün barış mesajları aklımızda tutulmalı. Continue reading

%d bloggers like this: