Remarks on the Release of Confidential Documents & Tepkiler…ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile Ortak Açıklama, 29 Kasım 2010:
“Bizim dostluk politikamız ABD’yi de kapsayan şekilde ilkeli, tutarlı, zamanla test edilmiş ve şeffaf bir dış politikadır”
Remarks With Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu Before Their Meeting
Remarks to the Press on the Release of Confidential Documents

ABD Dışişleri Bakanı Clinton: Ben bugün buraya, Dışişleri Bakanlığı’na çok değerli dostum ve meslektaşımı bir kez daha davet etmekten memnunum. Continue reading

Automatic deportation of foreigners – Renvoi automatique des étrangers – Automatische Abschiebung von Ausländern…


Swiss public support :

Council of Europe PACE President Mevlütoğlu expresses concern…

Strasbourg, 29.11.2010 – “Yesterday’s public support in Switzerland for an initiative of the Swiss People’s Party to automatically deport foreigners convicted of serious crimes is a matter of concern to the Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE) and the values it stands for,” PACE President Mevlüt Cavusoglu stressed today. Continue reading

“Bilim sorgulamaktır, bilim soru sormaktır”“WikiLeaks’in ciddiyeti şüphelidir.”

”Şu anda WikiLeaks’in eteklerinde neler var, bunları bir döksün görelim. Ondan sonra da bunların ne kadar ciddi, ne kadar gayri ciddi olduğunu öğreniriz. Bu bakımdan şu anda sadece biz eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz. Ondan sonra da değerlendirmesini yapar, gerekli açıklamaları yaparız”

”Bilimi, bilim ortamını, bilim adamını baskı altına aldığınızda; bilim için gerekli özgür ortamı tesis etmediğinizde, bilimin gelişmesinin hiç ama hiç şansı ve imkanı yoktur. O görkemli tarihimizde bilimin bu kadar değerli olmasında ve dünyayı etkileyecek ürünler ortaya çıkarmasında, otoritenin bilime ve bilim adamına düşkünlüğünün, bilim ve bilim insanları için tesis ettiği özgürlük ortamının önemli bir katkısı vardır. Hiç tartışmasız, bugün de bilimin geliştiği, ürettiği, üniversitelerin, eğitim sisteminin en ideal şekilde işlediği ülkelerin, bu başarıya, en ideal özgür ortamı tesis ederek ulaştıklarını görüyoruz.” Continue reading

Belge var belgeee…Kaset yok mu abi?Aş taşınca kepçeye paha olmaz (mış)…

© Nusret Özgül


İsrail karşı saldırıyı, Wikileaks
vasıtasıyla başlattı.
Tüm belgeleri okumak gerekiyor elbette. Ancak, herkes « vurmak » istediğini araştırıyor ve hasar verecek açılardan bakıyor.
Kimi « bombalamak » istiyorsa elbette !
İçte ve dışarıda… Continue reading

“Sosyal hukuk devletini yok ettik…”CHP LİDERİ EMEKLİLERLE :


“Türkiye Cumhuriyeti Sadaka Devletidir”

”Örgütlenmek nedir? Örgütlenmek; Türk-İş, DİSK, Hak-İş gibi sendikal düzeyde örgütlenmektir. Memur sendikaları gibi örgütlenmektir. Ancak sorunlar ortak bir paydadır. O ortak paydada bütün derneklerin birleşmesi lazım.“

“3 generalin açığa alınmasıyla ilgili hukuki bir değerlendirme gelecek. Gördüğüm kadarıyla yasada var olan bir hüküm Hükümet tarafından yerine getirilmiştir. Konu yargıdadır. Yargı süreci sonuçlandığında herhalde Hükümet de gereğini yapacaktır ama Hükümet’in bu konuda yargı sürecine gidenleri tehdit eder gibi bir tavır takınması doğru değil.”
Continue reading

Namus cinayetlerine, namus adı altında kadınların öldürülmesine ve sakat bırakılmasına karşı TCK’da gerekli düzenleme yapılmalı…“Kadına yönelik ve aile içi şiddet devam ettiği sürece, demokrasiden de bahsedilemez”

“Kadına yönelik şiddetin olmadığı bir dünya, arzumuz ve hedefimiz. Türk Ceza Kanunu’nda gerekli düzenlemeyi yaparak, namus cinayetlerine, namus adı altında kadınların öldürülmesine ve sakat bırakılmasına karşı kararlı bir mücadele içerisinde olacağız.”

Continue reading

“Şiddet cehaletle eş anlamlı bir kavramdır”“Kadına şiddete hayır, Aile içi şiddete hayır”

“Türkiye’de kadına karşı ayrımcılığın, şiddetin, cinsel istismarın, eğitim sorunlarının sona erdirilmesi için sadece yasal düzenlemeler ve hükümet uygulamaları yeterli olmamaktadır. Bunun için zihniyet değişimine ihtiyaç olduğu açıktır Daha iyi, daha saygın bir dünya için erkek ve kadın hep birlikte çalışmalıdır. Kadın haklarının olmadığı yerde insan haklarından söz edilemez” Continue reading

%d bloggers like this: