Yüksek Askerî Şûra Toplantısı…YÜKSEK ASKERİ ŞURA OLAĞAN TOPLANTISI :

“Harbe hazırlık değerlendirmesi…”

1. Yüksek Askerî Şûra Olağan Toplantısı, 30 Kasım 2010 tarihinde, Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında yapılmıştır.

2. Toplantıda;
a. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Harbe Hazırlık Durumu incelenerek, bu kapsamda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçları karşılamak için alınan tedbirler değerlendirilmiş,
b. Hudutların mevcut durumu üzerinde durulmuş ve hudut güvenliği konusunda alınması gereken tedbirler görüşülmüştür.

Kaynak : Genel Kurmay Başkanlığı

%d bloggers like this: