Dünden Bugüne, 1 Ekim 2003 : Dünya Vatandaşlığı Bilinci…


Yeni Dünya Düzeni                                         

Global Yönetişim : “Global Toplum  Ve  Vatan”

 

©Av.Hakan Hanlı

 

 

I. Giris : Global Vatan ve Vatandaslık

 

XXI. yy.da Dunya ulkeleri, sorunlarını çözebilmek için yeni bir yönetim anlayışını benimsemelidir. Günlük hayatımızı ilgilendiren konular küresel bir nitelik kazandıkça, yönetim sistemlerimiz ve bakış açılarimız da küresel bir boyut kazanmak durumundadir.

 

Böylelikle, “küresel toplum ve küresel vatan” anlayışının önü açılmalıdır. Bu anlayış, dünyayı ilgilendiren onemli kararların, merkezde bulunan sınırlı sayıdaki insanın çıkarları doğrultusunda değil, geniş kitlelerin benimsediği doğrultuda alınmasını gerektirmektedir.

Dogal olarak, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücüne sahip olan ABD’nin yöneticileri aldıkları kararlar için sadece kendi vatandaşlarına karşı değil, aynı zamanda “küresel vatandaşlara” karşı da sorumlu olduklarını anlamali ve unutmamalidirlar.

 

Buna paralel olarak, diger ulkelerdeki yöneticiler ise, ornegin Turkiye ; uluslararası sorumlulukları için gösterdikleri duyarlılığı ; ulusal seviyede, devlet-vatandaş ilişkilerinde kendi vatandaşına karşı da göstermek zorunda olduklarını anlamalı ve bu doğrultuda ister oy potansiyelleri, isterse ekonomik olanakları olduğu için, “sadece güçlü olanın haklı olduğu” anlayışını değiştirmelidirler. 

 

II. Global Demokrasi ve Yonetisim

 

Geleneksel olarak, evrensel insan hakları ; hiç kimsenin cins, renk, ırk, dil, din, sosyal sınıf veya politik inançlarından ötürü ayrımcılığa uğramaması temel ilkesine dayanır.  Demokrasi ise, genel olarak esit uygulamaya tabii olma, secme ve secilme hakkı ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü gibi haklarla tanımlanmaktadir. Oysa artık insan hakları da, demokrasi de bu tanımların ötesine geçmektedir. 

 

Yasadigimiz kuresel duzende esas olan ; “insanların geleceklerini biçimlendirmede söz sahibi olması ve küresel karar alma süreçlerine katılması”dır. Yönetim kavramından, katılımı ve karşılıklığı ifade eden “yönetişim” kavramına geçişin temelinde de bu dönüşüm mevcuttur.  

 

III. Bilgi Teknolojileri ve Katilim

 

Böyle bir katılımcı yönetim anlayışının en önemli ön koşullarından biri de geniş kitlelerin, hayatlarını etkileyen gelişmelere ilgi duymaları, ilgi duymaları için bilgilenebilmeleri, bilgilenebilmeleri için de gerekli araçlara sahip olmalarıdır. Bunun için bilgi çağına dahil olmaları, bilgi teknolojilerine ulaşabilmeleri gerekmektedir.

 

Bunu gerçekleştirecek yolları bulmak, ve bu doğrultuda gerekli adımları atmak da küresel bir sorumluluk ve odev’dir. Elbette ki bu konu, ülkeleri aşan, bir bütün olarak uluslararası topluluğun üstlenmesi gereken global odev’dir.

 

IV. Sonuc

 

Ulus devletleri yönetenler gelişmekte olan küresel toplum ve vatan olgusunu kavrayarak, iç ve dış politikalarında tutarlı ve uyumlu olmaya özen göstermelidirler.

Insan hakları ve demokrasiye gerçekten inanan ve duyarli herkes, bu dünya üzerinde yaşayan tüm insanların bir “dünya vatandaşlığı” bilinci ile eğitimini, yetişmesini ve karar süreçlerine katılımını sağlamak için çalışmalıdir.

 

İyi yönetisimin ; yalnızca güçlülere değil, insanlığa hizmet etmek olduğunu anlamalidir.  

 

Dünya barışı ve sürdürülebilir bir gelişme için aldığımız kararların başkalarını nasıl etkilediğini iyi kavrayip, kendilerini egolarindan arındırmak suretiyle, bilgelik düzeyine tasimaya gayret etmelidirler.

 

1 Ekim 2003 – 01.11

%d bloggers like this: