Azılı Düşmanımız kin ve keyfiliktir…


Sorunların temelinde, hukukun üstünlüğünü tanımayanların, üstünlerin hukuku peşinde koşanların nefret ve keyfiliği yatmaktadır!!

adalet

© photocredit

Yargıya, dolayısıyla adalete, dolayısıyla ülkenin temellerine ve geleceğine yönelmiş açık ve yakın en büyük tehlike “keyfilik”tir. “Devlet benim” keyfiliğidir. “Ben ne dersem o olur” keyfiliğidir. “Sadece benim istediğimi düşünebilirsin, söyleyebilirsin, yazabilirsin” keyfiliğidir. “ Yoksa, seni hain ilan ederim, hedef gösteririm” keyfiliğidir. “Anayasa’yı tanımam, kanunu hiç tanımam” keyfiliğidir. “Yasama da, yürütme de, yargı da benim olsun, benim değilse hain olsun” keyfiliğidir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” demek yerine, vatandaşı devlete hizmetkâr yapma keyfiliğidir. Bu tür keyfiliklere karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları dik durmak zorundadır!!

***

Continue reading

Özlemini duyduklarımız…


Bir adım ötemizde bizi beklemelerine karşın, kucaklamak için çaba göstermediklerimiz!

sevg,_ağacı

© photocredit

Sevgi’yi; hangi toprakta yeşerteceğiz? Topraklar bizim değilse.. Hangi sularda çoğaltacağız? Nehirler, denizler bizim değilse.. Hangi tepelerde yükselteceğiz? Dağlar, kayalar, dağ çiçekleri bizim değilse.. En acısı; nereye gömeceğiz? Mağaralar, maden yatakları bizim değilse.. Olmayan yerde sevgi ağacı biter mi?Hangi sevgiyi yeşerteceğiz?

***

Continue reading

Ruh ve Bedenin Buluşma Noktası…


victory

Zaferler!!

© photocredit

Kazanmaya değer zafer, zorlu bir savaşın sonunda gelir – Pitigrilli; Zaferin büyüklüğü, savaşın çetinliği ile ölçülür – Grillparzer; Zafer kazandığı zaman kendini de yenebilen, iki kere başarmış demektir – Syrus; En büyük zafer, insanın kendi kendisine hâkim olmasıdır – Eflatun; Zafere ilave edilecek yegâne süs; tevazudur – Duclos; Anibal, Zaferi kazanmasını bildi, kullanmasını değil – Plutarkos…

***

Continue reading

Halk Oyu ile seçilen ilk Cumhurbaşkanı…


Oyların % 91.37’sini alan 7.Cumhurbaşkanı Kenan Evren’dir !

2014-08-28-devirteslim-11-tbmm

© photocredit

Yemin Töreni’ne niçin temsilci göndermediler? : Birleşmiş Milletler Güvenlik konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya, Japonya, Hindistan, Brezilya, İspanya, İtalya, Macaristan, Avusturya, İsviçre, İsrail, İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Hollanda, Özbekistan, Kırgızistan, Suudi Arabistan, Yemen, Dubai, Birleşik Arap Emirliği, Lübnan, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya…

***

Continue reading

İki Lider…


Ve Türkiye Tablosu !!

leadership

© photocredit

Bir lider; yol, yordam bilen, bu yolda sapmadan ilerleyen ve de yol gösterendir – John C.Maxwell; Gerçek bir lider; uzlaşma arayan değil, uzlaşıyı şekillendirendir – Martin Luther King Jr; Bir lider ile patron arasındaki fark mı? Lider, yön belirler; patron yönlendirir – Theodore Roosevelt; Hata arama ! Çaresini bul! – Henry Ford; Lider bir teknede kürek çeken değil, rotayı belirleyen ve kürekçileri sürekli teşvik edendir – Jean Paul Sartre…

***

Continue reading

İyi bir girişimci olmanın ölçütleri…


Gençler açısından erozyona uğratılıyor!!

tutunabilmek

© photocredit

Peki bu durumdan sadece partiler, gazeteciler, akademisyenler, aydınlar mı sorumlu? Kötü yol gösterenler ile Suç işleyenlere ‘yaşa varol’ diyenlerin, hiç bir işlem yap(a)mayan adaletin, hukukçuların hiç mi suçu yok ? Özgürlüğün önünü tıkayan, girişimciliğin en önemli ölçütü olan özgür düşünmeyi dolaylı araçlarla âdeta yasaklayanlara göz yumulduğu sürece, küresel ısınma bile, insanlığı ve yerküreyi teslim edeceğimiz gençliğe bu kadar zarar veremez!

***

Continue reading

Geçici insanda ebedî insanı anlamak ve anlatmak…


Tarihini ve düşmanını bilmeyen millet, kolayca düşer, yok olur – Çin Sözü!

tarih

© photocredit

Tarih; geçmişte yapılmış, şu anda elimizde olan ve fakat istikbâli gösteren bir dürbündür.. Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.. Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, herşeyini kaybetmeye mahkûmdur. Hâfızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmişiyle, hâtıralarıyla ve benliğini terkib eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdâhalelere, yabancı korumaya hazır ve muhtaç bir hâlde, önce bağımsızlığını sonra da bütün millî şahsiyetini ve varlığını kaybeder.. Geçmişine taş atanın, geleceğine gülle atarlar.. Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi? Tarih değil, hatâlar tekerrür ediyor…

***

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 139 other followers

%d bloggers like this: