Sorgulama ve sorgulatılmama : Pasarán o, ¡No pasarán!,


Âleme verir talkını, kendi yutar salkımı!

yobaz

© photocredit

Tarih öç alınanların da bir nevi aynasıdır. Rövanşa dayalı anlayış; tarihte hep tersi sonuç doğurmuştur. Kötülükler karşısında duyarsız ve sessiz kalınıyor ise bu durum daha da vahim dir. Komşu ülkelerdeki insan hakları ihlallerini önlemeye çalışan ve onlar için hak hukuk ve özgürlük isteyenler; önce kendi ülkesinde yapılan ihlalleri haksızlıkları, yargı cinayetleri ile hukuk katliamlarını önlemek zorundadırlar !!

***

Continue reading

Çiçek ne zaman çürür?


Adalet ne zaman solar?!

adalet_yargı

Zira Adalet solduğu zaman toplum çürür, devlet çözülür.. Çiçeğin yerine başkasını koymak mümkündür, ama diğerlerinin asla! Çiçek güzeldir, insanın içini açar; Adalet, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ise; demokrasi, özgürlükler, huzur ve güvenliğin olmazsa olmazıdır. Bağımsız olmayan yargının tarafsızlığı her zaman . şüphe altındadır. .

Turkey Drops Corruption Case That Dogged Government

***

Continue reading

Ortadoğu adındaki coğrafya…


art

© photocredit

…Ve asırlardır değişmesi beklenen “kader”i!

Türkiye ve Ortadoğu Dünya’nın en önemli jeopolitik ve jeostratejik öneme haiz bölgesi. Ama aynı zamanda kan, vahşet ve yıkım bölgesi. Damarlarına kin, nefret, ezilmişlik kökenli öfke zerkedilmiş insanların birbirini öldürdüğü, zenginliklerinin ise başkaları tarafından “yenildiği” bir bölge. Peki niçin gelişmiş ülkeler barış ve istikrar içinde müreffeh bir hayat sürdürürlerken, Ortadoğu insanı vahşet kazanında eriyip gidiyor? Hiç düşündünüz mü?!

***

Continue reading

Ortadoğu toplumlarında insanlık yerine, mutsuzluk…


“Yeşertenler…”

migfer3

© photocredit

Laikliğin sözde ve özde özümsendiği ülkelerde; hiç kimse dini istismar etmediği için, hiç kimse de ayetlere atıfta bulunmak ihtiyacını duymaz. Sözde laik fakat özde laik olmayan bir ülkede; tarikatların, cemaatlerin, şeyhlerin, hocaların ayetlerle yalan yanlış şartlandırdığı kitleleri, ‘ayetlere atıfta bulunmadan akıl ve mantık yoluyla doğruyu gösterip ikna edeceğiz,’ diyenler yanılırlar. Mütedeyyin Müslümanları galeyana getirecek şekilde dinî hassasiyetlere saldırmayı laiklik zanneden bir zihniyet, siyasal İslamcıların değirmenine su taşımaktan öteye gidemez!!

***

Continue reading

Neyin mücadelesindeler ?


Azınlığın çoğunluğu yönetmesini başarma!!

devekuşu

Hangi milletten olduğu belirsiz tipler etkili ve yetkili kılındı. Halkı, Müslümanları böldüler. Çatışma ortamına sürüklediler. Asırlardır sorunsuz yaşayan insanları kin ve nefretle ayrıştırdılar. Katliamları meşru kıldılar, göz yumdular. İslamcı bölücü terör örgütleri kurdular, desteklediler, destekliyorlar. Bölgeyi kan gölüne çevirdiler. Peki amaçlarına erişebilecekler mi?

***

Continue reading

İstismarcı şarlatanlar…


“Kuru kafa” gibi utanmadan sırıtıyorlar !

kuru_kafa

© photocredit

Sinsice, içerde ve dışarıda hiçbir yerde huzur ortamı bırakmadılar. Komşular ile “Sıfır Sorun” dediler, alay edercesine tek dost bırakmadılar. Bin yıldır tüm etnik unsurları ile huzur içinde yaşayan toplumu hallaç pamuğu gibi attılar. Teröre destek verdiler. El altından katliamlara destek verdiler, yol açtılar. Peki kim bunlar?

***

Continue reading

“İhanet Tarlası”nın ürünleri: Aklı, bilimi esas almayan inançlar…


… Ve de Kurban keserek ortamın güllük, gülistanlık olacağına inananlar!!

abraham_ibrahim

© photocredit

İslam dünyası; kan, katliam, yıkım, ihanet, kin, nefret, düşmanlık alanı. Allah adına İslam adına kafa kesiyor, birbirlerini katlediyorlar. Kabe’yi tavaf ve Kurban kesme uygulaması; Musevilikte ve Hıristiyanlıkta kabul edilmedi. 1400 yıl geçmiş, Müslümanların Bayram Günü başta, hâlâ temel konularda birlik değiller. İtikatları farklı, iman anlayışları farklı, ibadetleri farklı, günah anlayışları farklı, evliliğe, cariyeye, zinaya hırsızlığa, talana, yalana bakışları farklı… Peki, ama neden?

***

Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 139 other followers

%d bloggers like this: